"אנו מאמינים שטיפוח נבחרת מתחיל בהתנהלות של מנצחות. הביטוי המעשי שלו בזיהוי הפוטנציאל האישי ולהביאו לידי ביטוי ומיצוי."

 יו"ר אגודת מובילות למדע ולתעשיה ד"ר אסיה לויטה – חינוך מדעי וטכנולוגי

שותפים מייסדים

איפה פועלים בחיפה