Skip to main content

תלמידות תיכון מחיפה התארחו במחנה קיץ טכנולוגי במעבדות המחקר של פיליפס וי.ב.מ.

29.07.2019 / ניוז חיפה והקריות / שיר כרפיס


כ- 50 תלמידות מבתי הספר "עירוני א' ", "עירוני ג' ", "עירוני ו'" ו"רעות לאמנויות", בוגרות כתות ח' ו- ט', אשר השתתפו במהלך שנת הלימודים בתוכנית "מובילות למדע ולתעשייה", לקחו חלק, עם פתיחת חופשת הקיץ, במחנה קיץ טכנולוגי ייחודי בחברות "י.ב.מ" ו"פיליפס". 

 

https://newshaifakrayot.net/?p=146785

חדשות