Skip to main content

פרויקט מובילות לטכניון נפתח זו השנה השלישית

21.11.2013 עיריית חיפה/  אתר חיפה, כל מה שקורה בחיפה.

http://haipo.co.il/forum/item/12491 

פרויקט "מובילות לטכניון" למדע, תעשייה וטכנולוגיה נפתח זו השנה השלישית ברציפות
בכנס חגיגי שהתקיים השבוע באולם צ'רצ'יל שבטכניון נפתחה שנת הפעילות השלישית של תכנית "מובילות בטכניון" שנועדה לעודד תלמידות ללמוד ולהשתלב לאחר מכן בתחומי המדע, התעשייה והטכנולוגיה.

הנתונים מלמדים כי שיעור הנשים במקצועות המדע והנדסה בארץ עומד על כ-20% בלבד וזאת למרות ההישגים המרשימים של הנשים בתחומים אלה. פרויקט "מובילות לטכניון" חושף את התלמידות למקצועות המדע היישומי, כפי שהן נלמדים ומיושמים בטכניון ובמפעלי התעשייה וההיי-טק בעיר ובדרך זו מבקשים יוזמי התוכנית לעודד בנות לבחור בלימודים מדעיים וטכנולוגיים.

21 11 2013 1

לפרויקט הייחודי אותו מובילה היחידה למצוינות בעיריית חיפה חברו הטכניון, ויצו נווה שאנן, התאחדות התעשיינים בישראל - מרחב צפון, מוזיאון ה"מדעטק" ואנשי עסקים ותעשיינים אשר רואים בתוכנית פרויקט בעל חשיבות לאומית.
כ – 220 תלמידות כיתות ז' – י' מתיכון עירוני ג' ועירוני ו' משתתפות השנה בתוכנית אשר כוללת בין היתר: עבודה מחקרית בטכניון בהנחיית סטודנטים הלומדים לתואר שני ושלישי. כמו כן מקיימות התלמידות בפעילויות חקר מדעי במוזיאון המדעטק וזוכות לתגבור לימודי במתמטיקה, מדעים ואנגלית, חונכות אישית על ידי מהנדסים מאינטל ו-IBM, השתתפות בפרויקט במו"ט [בנות למדע וטכנולוגיה] ברפא"ל, וסדנאות העצמה אישית ולליווי אישי ורגשי.
בכנס בו השתתפו בין היתר מ"מ ראש העיר חדווה אלמוג, ראש מערכת החינוך, שירותים חברתיים וקהילה בעיריית חיפה פיני ווגמן ונציגי הגופים השותפים לפרויקט בהם אנשי מחקר ומדע הציגו תלמידות המשתתפות בתכנית פרויקטים אקולוגיים בתחום המים וקיומו דיון בנושא קידום הנשים במדע.

פיני ווגמן ראש מערכת החינוך ציין כי מחקר הערכה ומעקב לתכנית מצביע על הישגים מרשימים כבר בשנה השלישית לביצוע התוכנית: 58% מתלמידות כיתה י' בתיכון עירוני ג' לומדות בשנה"ל תשע"ד מתמטיקה ברמת 4-5 יחידות לימוד, וכן מקצוע מדעי מוגבר אחד לפחות: יותר ממחצית התלמידות, העולות לכיתה י', בחרו לפחות שני מקצועות מדעיים מורחבים. כמו כן, חלה עלייה משמעותית במספר התלמידות שבחרו בלימודי מחשב (53%), רובוטיקה (28%) ופיזיקה (20%).

לצד העלייה במספר התלמידות הלומדות מקצועות אלה נרשמה גם עלייה משמעותית בציוני התלמידות, בשיעור של 7% במתמטיקה, 6% במדעים ו-5% בממוצע כל המקצועות שנלמדו. כמו כן ניכר שיפור בתחושת המסוגלות העצמית והדימוי העצמי הלימודי, וכן שיפור משמעותי בהכרות עם מקצוע המהנדסת וחשיבות לימודי המדע.

21 11 2013 2

חדווה אלמוג מ"מ ראש העיר ברכה את המשתתפים ואמרה: "החלטנו להציב את חיפה כעיר המובילה בארץ בתחום החינוך. לצד מדיניות חסרת פשרות של אי הנשרה יזמנו שורה של תכניות מצוינות שנועדו לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו. הנחנו את אגף החינוך לאתר כבר במחצית הראשונה של כיתות ז' תלמידים בעלי פוטנציאל ללימודי מדעים ומתמטיקה ברמה גבוהה, וללוות אותם באופן אישי עד הגעתם להישגים הגבוהים הבאים לידי ביטוי בבחינות הבגרות במדעים ובמתמטיקה. לצערנו למרות עובדה זו שיעור הבנות המשתתפות בלימודים אלה בכל העולם ובארץ נמוך יחסית ואין לכך כל סיבה אמתית על כן החלטנו להפעיל את התוכנית אותה נרחיב בשנים הבאות למספר רב ככל הניתן של בתי ספר על מנת להבטיח כי מספר רב ככל הניתן של בנות ישתלבו בלימודים מוגברים של לימודים מדעיים ברמה הגבוהה ביותר ."

חדשות