Skip to main content

הסתיימה השנה הראשונה בפרויקט "מובילות לטכניון"

 03.07.2012 עיריית חיפה/  אתר חיפה, כל מה שקורה בחיפה.

http://haipo.co.il/forum/item/9613

שבירת תקרת הזכוכית: הסתיימה בהצלחה השנה הראשונה בפרויקט "מובילות לטכניון"
39
בנות סיימו את השנה הראשונה בפרויקט "מובילות לטכניון" בבית הספר עירוני ג'. בעקבות הצלחת הפרויקט לקידום בנות בלימודי מדעים וטכנולוגיה יורחב הפרויקט לבתי ספר נוספים ברחבי חיפה.

39 תלמידות  כיתה ז' בחטיבת הביניים בבית הספר השש-שנתי עירוני ג' סיימו בהצלחה רבה את השנה הראשונה בפרויקט "מובילות לטכניון". הוכחה נוספת, למי שעוד היה זקוק לה – שמדעים וטכנולוגיה אינם טריטוריה גברית. הפרויקט, שנועד לחזק בנות בלימודי מדעים וטכנולוגיה פועל בתמיכת עיריית חיפה, סניף ויצ"ו נווה שאנן, הטכניון ומפעלי הייטק, בהם "אינטל" וי.ב.מ. בשלב הבא יתרחב הפרויקט ויכלול בתי ספר שש-שנתיים נוספים ברחבי חיפה.

פרויקט "מובילות לטכניון" נועד לכוון את בוגרות בתי הספר התיכוניים למקצועות ההנדסה בכלל וללימודים בטכניון בפרט. הפרויקט אמור לשרת מטרה נוספת: באמצעות מלגות לימודים שיינתנו לתלמידות שיפנו ללימודים בטכניון, יישארו מרביתן בחיפה, ויפתרו את מצוקת ההגירה השלילית מהעיר.
39
הבנות שהשתתפו בפרויקט זכו בשעות תגבור במתמטיקה ופעילויות מגוונות במסגרת נוער שוחר מדע בטכניון. התלמידות נפגשו עם חוקרות בטכניון ונשים המכהנות בתפקידים מובילים בחברות הייטק וסיירו במפעלי הייטק.

מנהל בית הספר עירוני ג', יהושע בן איתמר, ציין כי בבית הספר מושם דגש חזק על לימודי המדעים והרובוטיקה. "אחוז הבנות המבקשות להתקבל ללימודי מדעים ובפרט לרובוטיקה בעירוני ג' הוא גבוה מאוד. לא זו הבעיה שלנו. השאלה היא, כמה מהן יפנו ללימודים גבוהים בתחומים אלה ויבחרו במדעים ובטכנולוגיה כדרך חיים".

ד"ר אסיה לויטה מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון וחברה בצוות ההיגוי של פרויקט "מובילות לטכניון", סיפרה על השפעת הפרויקט וציינה כי כ 10% מהמשתתפות עברו לכיתות מדעיות בעקבות הפרויקט, בעיקר הודות לתגבור המסיבי והליווי הצמוד בהם זוכות התלמידות בפרויקט. ד"ר לויטה אמרה, כי בשנת הלימודים הבאה יושם דגש גם על ליווי רגשי, תמיכה קבוצתית וליווי צוות המורים.
על השאלה, מדוע יש פחות סטודנטיות במקצועות מדעים והנדסה, השיבה אחת התלמידות המשתתפות בפרויקט: "בנות פחות מאמינות בעצמן, "צריך לעודד בנות ולהראות להן שהנדסה זה מקצוע שגם בנות יכולות להצליח בו. אם בנות יקבלו יותר כלים, כמו אצלנו בעירוני ג', יצטרפו עוד בנות לפרויקט".

עידוד ליכולתן בלימודי מדעים יכולות הבנות בפרויקט "מובילות לטכניון" לשאוב מהצלחתן הגדולה של בנות המין הנשי, שהוא גם המין החזק במדעים: 10 מתוך תריסר עבודות גמר במדעים, אשר עברו לשלב הסופי בתחרות הנערכת במכון ויצמן למדע – הוגשו על ידי תלמידות. נתון מדהים, נוכח המציאות בה אנו חיים, שבה אחוז הבנות הפונות ללימודי מדעים בבתי הספר התיכונים בארץ, נמוך משמעותית מאחוז הבנים הפונים למקצועות אלה ורואים בהם את עתידם.

ראש מערכת החינוך והתרבות בעיריית חיפה, ערן דובובי: "אין שום סיבה קוגניטיבית או פיזיולוגית לכך שנשים לא ילמדו מדעים וטכנולוגיה. יש רתיעה בגלל סטיגמות ודעות חברתיות, וזה לא משהו שאופייני רק לישראל. בכל העולם בנות נרתעות מלימודי מקצועות מדעיים והנדסיים, שנתפשים כגבריים. מכאן חשיבותו של השקת המיזם החינוכי הזה, בו אנו פונים לתלמידות שבשנה הבאה יצטרכו להחליט אם ללמוד מדעי המחשב, ולהסביר להן שאין שום מניעה שילמדו את המקצוע. להפך, המחקרים מראים כי נשים שבוחרות ללמוד את המקצוע דווקא מאוד מצליחות ומשיגות ציונים גבוהים, אפילו יותר מגברים".

חדשות