Skip to main content

"מובילות לטכניון"

 12.08.2013  עיריית חיפה/ אתר חיפה, כל מה שקורה בחיפה.

 "מובילות לטכניון"

http://haipo.co.il/forum/item/11816

"מובילות לטכניון" מיזם חדשני להגדלת מספר הנשים המועסקות בתעשייה, טכנולוגיה והנדסה 
58%
מתלמידות כיתה י' בתיכון עירוני ג' ילמדו בשנה"ל תשע"ד מתמטיקה ברמת 4-5 יחידות לימוד, וכן מקצוע מדעי מוגבר אחד לפחות. הישג מרשים זה, הינו תוצאה של יוזמה אותה מובילה המחלקה להעצמה חינוכית בעיריית חיפה, בשיתוף הטכניון, תנועת ויצו נווה-שאנן, התאחדות התעשיינים בצפון, אינטל ישראל, י.ב.מ, מוזיאון המדעטק ורפא"ל.

12 8 2013תלמידות אמי"ת תיכון עירוני ו

התכנית נועדה לתת פתרון מקומי לבעיה לאומית: שיעור הנשים במקצועות מדע והנדסה בארץ עומד על כ-20% בלבד וזאת למרות ההישגים המרשמים של הנשים אשר בוחרות לעסוק בתחומים אלה.

במסגרת הפרויקט החדש מבקשים יוזמיו לחשוף את התלמידות למקצועות המדע היישומי תוך ביקור בסדנאות בטכניון ובמפעלי התעשייה וההי-טק בעיר ובדרך זו לעודד אותן לעסוק בעתיד במקצועות אלה
בשנה"ל תשע"ד תפתח השנה השלישית לפעילות התכנית, הפועלת בתיכון עירוני ג' ועירוני ו' בהשתתפות מעל ל - 220 תלמידות כיתות ז'-י'. התלמידות ייהנו במהלך השנה מפעילות מגוונת ועשירה שתכלול בין היתר: השתתפות במחקרים בטכניון בהנחיית סטודנטים לתארים גבוהים, פעילות חקר מדעי במוזיאון המדעטק, מפגשים עם תעשיינים מובילים ובמפעלים, תגבורים לימודיים במתמטיקה, מדע ואנגלית, מחנות קיץ וחונכות אישית על ידי מהנדסי אינטל וי.ב.מ, השתתפות בפרויקט במו"ט [בנות למדע וטכנולוגיה] ברפא"ל, וסדנאות העצמה אישית ולליווי אישי ורגשי.

מחקר הערכה ומעקב לתכנית מצביע על הישגים מרשימים כבר בשנתה השנייה: עלייה בציוני התלמידות, בשיעור של 7% במתמטיקה, 6% במדע ו-5% בממוצע כל המקצועות שנלמדו. כמו כן ניכר שיפור בתחושת המסוגלות העצמית והדימוי העצמי הלימודי, וכן שיפור משמעותי בהכרות עם מקצוע המהנדסת וחשיבות לימודי המדע.

יותר ממחצית התלמידות בפרויקט, העולות לכיתה י', בחרו לפחות שני מקצועות מדעיים מורחבים. כמו כן, חלה עלייה משמעותית במספר התלמידות שבחרו בלימודי מחשב (53%), רובוטיקה (28%) ובפיזיקה (20%). .

פרויקט "מובילות לטכניון" נועד לכוון את בוגרות בתי הספר התיכוניים למקצועות ההנדסה בכלל וללימודים בטכניון בפרט. עידוד ליכולתן בלימודי מדעים יכולות הבנות בפרויקט "מובילות לטכניון" לשאוב מהצלחתן הגדולה של בנות המין הנשי, שהוא גם המין החזק במדעים: 10 מתוך תריסר עבודות גמר במדעים, אשר עברו אשתקד לשלב הסופי בתחרות הנערכת במכון ויצמן למדע – הוגשו על ידי תלמידות. נתון מדהים, נוכח אחוז הבנות הנמוך הפונות ללימודי מדעים בבתי הספר התיכונים בארץ


ראש מערכת החינוך והרווחה בעיריית חיפה, פיני ווגמן: "אין שום סיבה לאחוז הנשים הנמוך הפונה ללימודי מדעים וטכנולוגיה. בכל העולם בנות נרתעות מלימודי מקצועות מדעיים והנדסיים, שנתפשים כגבריים ואנו מבקשים לשנות את המציאות הזו שכן הניסיון מלמד כי נשים אשר בוחרות במקצועות אלה זוכות להישגים גבוהים בעולם האקדמי ובתחום המעשי כאחד.

חדשות