Skip to main content

מיזם "מובילות לטכניון למדע ולתעשייה" של ההתאחדות אצלנו בחברת קליל תעשיות.

05.03.2017   "קליל וקולע", המגזין של משפחת "קליל"

התאחדות התעשיינים - מרחב צפון שותפה למיזם "מובילות לטכניון למדע ולתעשייה".

מטרת תכנית זו היא קידום תלמידות למדע, טכנולוגיה ולתעשייה במגמה לפתוח צוהר יישומי עבור התלמידות במסגרת הלימודים וכדי לראותן משתלבות בתעשייה בעתיד, עוד לפני שיבחרו מקצוע וישובצו במגמות. 

מיזם "מובילות לטכניון למדע ולתעשייה" של ההתאחדות אצלנו בחברת קליל תעשיות.

 התלמידות הגיעו יחד עם המחנכת ועם גב' ג'ולי פרליץ (רכזת שיווק ואירועים ) מטעם התאחדות התעשיינים - סניף צפון. 

מדי שנה מתקיימים סיורים במפעלי התעשייה בצפון, השנה לוקחת חלק בזה חברת קליל תעשיות בע"מ.

התכנית כוללת סיור במפעל + הרצאה של גב' אלונה שלוזינקוב (מנהלת הפיתוח בקליל -אשה מהתחום הטכני ) , 

הליווי בקליל ,הדרכה והסיור המקצועי על המפעל ועל תהליכי היצור כולל נגיעה בעולם האלומיניום - הוענקו לפורום ע"י אילן-גרין ,סויסה -מנהל קשרי קהילה קליל . 

תודה שביקרתם בקליל.

חדשות