Skip to main content

05.2017 סטודנטיות למקצועות ההיי-טק , יעד לאומי והמלצות מעשיות

מאי  2017,  המועצה המקומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה/ נעם קוסט, נילי בן טובים

מסמך זה גובש בהתייעצות עם גורמים שונים מתוך הממשלה, מוסדות אקדמיים ועמותות. אנו רוצות להודות לפרופ' יפה זילברשץ, שירה נבון, מרב שביב, ארן זינר, תמר קרביץ, נינה אוסטרוז'קו ומרב אברהמי, המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב; לזאב קריל, צליל אלוני ומיכל גלברט, משרד האוצר; ליעל מזוז הרפז, רוני שניצר, אלה איל בר דוד ושירה ברלינר פולג, משרד העבודה והרווחה; לפרופ' יאיר וייס, ד"ר תומי קפלן, פרופ' אורנה קופרמן, פרופ' דפנה וינשל, זהר מרקוביץ, יהלי כץ ופרופ' גד יאיר, האוניברסיטה העברית; לפרופ' שולי וינטנר, אוניברסיטת חיפה; לפרופ' ג'יהאד אלסאנע, אוניברסיטת בן-גוריון; לפרופ' עירד יבנה, הטכניון; לד"ר זאב ויסמן, מכללת שנקר; לפרופ' מריה קלאו, Harvey Mudd College , קליפורניה; לאלה דרי, אלומה; לאתי מלר, ג'וינט ישראל-תבת; לנדא שלבי, צופן; לאשרף ג'אבור, תכנית רואד; לרות לוטן, Social Finance Israel ; לד"ר אסיה לויטה וצחי גרשגורן, מובילות לטכניון; ליסמין דנסקי ונטע מוזס, QueenB ; לזיקה אב צוק, Cisco ; ליוליה איתן ויובל אדמון, המועצה הלאומית לכלכלה.

להורדה קובץ PDF והמשך קריאה המשך קריאה  

 

חדשות