Skip to main content

03.01.2018 לחברות בעלות מספר נשים הרב ביותר בצוותי הניהול

03.01.2018  וולסטריט ג'ורנל

לחברות בעלות מספר הנשים הרב ביותר בצוותי הניהול היה סיכוי גבוה ב - 21% לרשום ריווחיות מעל הממוצע, לעומת חברות בעלות מספר קטן יחסית של נשים בתפקידים בכירים שכרוכים בקבלת החלטות.

חדשות