Skip to main content

03.01.2018 מחקר MSCI 2017

03.01.2018  וולסטריט ג'ורנל

מחקר MSCI  שנערך ב- 2017 העלה כי לחברות אמריקאיותשבמועצות המנהלים שלהן היו שלוש נשים לפחות ב2011, היתתה תשואת מניות גבוהה יותר ומכפילי רווח טובים יותר בחמש השנים הבאות, בהשוואה לחברות שבמועצות המנהלים שלהן כלל לא היו נשים.

חדשות