Skip to main content

20.04.2019 25 שנים לבג”ץ אליס מילר: פסק הדין ששינה את פניו של צה”ל

20.04.2019 /מידה/ טל בראון

פסק הדין היה פורץ דרך בתחום שילוב הנשים בצה”ל, אך בצבא ככל הנראה הרחיקו לכת הרבה יותר מאשר התכוונו השופטים בקביעתם הזהירה.

פרטים נוספים

 

חדשות