Skip to main content

11.11.2019 בנות טובות במתמטיקה בדיוק כמו בנים

11.11.2019  מערכת וואללה בריאות

מחקר חדש מראה שבגרות מוחית אינה משתנה לפי מגדר, וגורמים אחרים הם אלה האחראיים לפער הקיים בביצועים בין המינים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה...
https://healthy.walla.co.il/item/3322745

חדשות