Skip to main content

18.09.19 עושות בית ספר

18.09.19  ידיעות אחרונות/ שבעה ימים/חן ארצי סרור. צילומים: יונתן בלום

בית הספר "ענבר" הוא בית הספר החילוני הראשון בישראל לבנות בלבד. האג'נדה היא פמיניסטית ולצד השיעורים הרגילים, הנערות לומדות רובוטיקה, מתאמנות בטאקוונדו ומבקרות בגוגל. מחקרים בינלאומיים מעידים שההפרדה עוזרת לתלמידות למצות את הפוטנציאל, הצוות מעיד עד כמה לבנות קל יותר לפרוח ולהשתתף בכיתה ללא פחד, והנערות עצמן מספרות שהן לא מתגעגעות לבנים. אבל במדינה שבה החשש מהדתה והדרה הולך וגובר, לא כולם ממהרים לאמץ את המודל

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5591068,00.html

חדשות