Skip to main content

21.11.2013 חדווה אלמוג מ"מ ראש העיר

21.11.2013/ עיריית חיפה/  אתר חיפה, כל מה שקורה בחיפה.

חדווה אלמוג מ"מ ראש העיר   

"החלטנו להפעיל את התכנית אותה נרחיב בשנים הבאות למספר רב ככל הניתן של בתי ספר, על מנת להבטיח כי מספר רב ככל הניתן של בנות ישתלבו בלימודים מוגברים של לימודים מדעיים ברמה הגבוהה ביותר."

21 11 13כך אמרה חדווה אלמוג מ"מ ראש העיר בכנס חגיגי  שהתקיים באולם צ'רצ'יל שבטכניון לציון פתיחת השנה השלישית לתכנית "מובילות לטכניון ".

חדווה אלמוג מ"מ ראש העיר ברכה את המשתתפים ואמרה: "החלטנו להציב את חיפה כעיר המובילה בארץ בתחום החינוך. לצד מדיניות חסרת פשרות של אי הנשרה יזמנו שורה של תכניות מצוינות שנועדו לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו. הנחנו את אגף החינוך לאתר כבר במחצית הראשונה של כיתות ז' תלמידים בעלי פוטנציאל ללימודי מדעים ומתמטיקה ברמה גבוהה, וללוות אותם באופן אישי עד הגעתם להישגים הגבוהים הבאים לידי ביטוי בבחינות הבגרות במדעים ובמתמטיקה. לצערנו למרות עובדה זו שיעור הבנות המשתתפות בלימודים אלה בכל העולם ובארץ נמוך יחסית ואין לכך כל סיבה אמתית על כן החלטנו להפעיל את התוכנית אותה נרחיב בשנים הבאות למספר רב ככל הניתן של בתי ספר על מנת להבטיח כי מספר רב ככל הניתן של בנות ישתלבו בלימודים מוגברים של לימודים מדעיים ברמה הגבוהה ביותר.

חדשות