Skip to main content

3.7.2012 הסתיימה השנה הראשונה בפרויקט "מובילות לטכניון"

3/7/2012 עיריית חיפה/  אתר חיפה, כל מה שקורה בחיפה.

 http://haipo.co.il/forum/item/9613

שבירת תקרת הזכוכית: הסתיימה בהצלחה השנה הראשונה בפרויקט "מובילות לטכניון"
39
 בנות סיימו את השנה הראשונה בפרויקט "מובילות לטכניון" בבית הספר עירוני ג'. בעקבות הצלחת הפרויקט לקידום בנות בלימודי מדעים וטכנולוגיה יורחב הפרויקט לבתי ספר נוספים ברחבי חיפה.

מנהל בית הספר עירוני ג', יהושע בן איתמר:".... השאלה היא, כמה מהן יפנו ללימודים גבוהים בתחומים אלה ויבחרו במדעים ובטכנולוגיה כדרך חיים".

על השאלה, מדוע יש פחות סטודנטיות במקצועות מדעים והנדסה, השיבה אחת התלמידות המשתתפות בפרויקט: "בנות פחות מאמינות בעצמן. צריך לעודד בנות ולהראות להן שהנדסה זה מקצוע שגם בנות יכולות להצליח בו. אם בנות יקבלו יותר כלים, כמו אצלנו בעירוני ג', יצטרפו עוד בנות לפרויקט".

 ראש מערכת החינוך והתרבות בעיריית חיפה, ערן דובובי: "אין שום סיבה קוגניטיבית או פיזיולוגית לכך שנשים לא ילמדו מדעים וטכנולוגיה. יש רתיעה בגלל סטיגמות ודעות חברתיות, וזה לא משהו שאופייני רק לישראל. בכל העולם בנות נרתעות מלימודי מקצועות מדעיים והנדסיים, שנתפשים כגבריים. מכאן חשיבותו של השקת המיזם החינוכי הזה, בו אנו פונים לתלמידות שבשנה הבאה יצטרכו להחליט אם ללמוד מדעי המחשב, ולהסביר להן שאין שום מניעה שילמדו את המקצוע. להפך, המחקרים מראים כי נשים שבוחרות ללמוד את המקצוע דווקא מאוד מצליחות ומשיגות ציונים גבוהים, אפילו יותר מגברים".


חדשות