Skip to main content

12.08.2013 "מובילות לטכניון"

12.08.2013 /עיריית חיפה/  אתר חיפה, כל מה שקורה בחיפה.

פרויקט "מובילות לטכניון" נועד לכוון את בוגרות בתי הספר התיכוניים למקצועות ההנדסה בכלל וללימודים בטכניון בפרט. עידוד ליכולתן בלימודי מדעים יכולות הבנות בפרויקט "מובילות לטכניון" לשאוב מהצלחתן הגדולה של בנות המין הנשי, שהוא גם המין החזק במדעים: 10 מתוך תריסר עבודות גמר במדעים, אשר עברו אשתקד לשלב הסופי בתחרות הנערכת במכון ויצמן למדע – הוגשו על ידי תלמידות. נתון מדהים, נוכח אחוז הבנות הנמוך הפונות ללימודי מדעים בבתי הספר התיכונים בארץ

ראש מערכת החינוך והרווחה בעיריית  חיפה,   פיני ווגמן: "אין שום סיבה לאחוז הנשים הנמוך הפונה ללימודי מדעים וטכנולוגיה. בכל העולם בנות נרתעות מלימודי מקצועות מדעיים והנדסיים, שנתפשים כגבריים ואנו מבקשים לשנות את המציאות הזו שכן הניסיון מלמד כי נשים אשר בוחרות במקצועות אלה זוכות להישגים גבוהים בעולם האקדמי ובתחום המעשי כאחד.

חדשות