פרזנטנס

פרזנטנס

 

 

 

 

 

פרזנטנס  PRESENTENSE

 https://presentense.org/english/ 

 

 

תכניות לקידום מתמטיקה ומדעים בבתי הספר בעיר חיפה

  בחברת מאמינים PRESENTENSE בשינוי חברתי באמצעות יזמות.

בבסיס הפעילות נמצאת התפיסה שיזמות תורמת להעצמה אישית, קהילתית וכלכלית ובכוחה לצמצם פערים ולעודד צמיחה והכללה חברתית.

ביחד עם שותפינו אנחנו מגבשים מודלים לקידום אקוסיסטם יזמי בקרב קהילות מגוונות ומקיימים מאות סדנאות, תוכניות יזמות והכשרות לקהלים מגוונים.

מצורפת מצגת הסבר יותר על התוכנית STARTUP SCHOOL ,שנעביר בבתי ספר בחיפה.  

 

יסמין באבאטונדי,  רכזת תוכנית MADE IN HAIFA בחברת PRESENTENSE  .