קרן טראמפ

קרן טראמפ

http://www.trump.org.il

 

 

 

 

kize1

 

 

 

 

  16 21 08 2020

 

 

 

 

 

 04 05 2020

 

 

 

 

 

  

 פירוט התכניות ראה בקישורית

 

  http://www.trump.org.il/shuk15program2020

 

  את התכניות מעבירים מרצים מהגופים הבאים:

אוניברסיטת חיפה

הטכניון

מכון וייצמן למדע

הידאטה

המרכז לחיוך סייבר

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מט"ח - מרכז לטכנולוגיה חינוכית

מכללת לוינסקי