המרכז הטכנולוגי ליזמות בטכניון

המרכז הטכנולוגי ליזמות בטכניון

 

 

irony alefirony gimal hevrat hashmal18.03.2020

  ביקור במרכז המבקרים חפציבה

מיועד לתלמידות כיתה ט'. 

מפגש ייחודי שמטרתו עידוד תלמידות ללימודי מדעים ברמות הגבוהות וחיזוק תחושת המסוגלות.

.המפגש יכלול ביקור במרכז המבקרים חפציבה וסדנה בנושא כלים בחשיבה יצירתית

כולל האקתון במרכז הטכנולוגי חיפה.