Skip to main content
KLA - Tencor

KLA - Tencor

 KLA - Tencor

 www.kla-tencor.com

 

KLA-Tencor עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות טכנולוגיה מתקדמות לבקרה ולניהול התפוקה בתהליכי הייצור של מוליכים למחצה. נחשבת ליצרן מוביל של מערכות תוכנה וציוד לענקי תעשיות יצרני הסמיקונדקטור ומחזיקה מעל ל- 80% מנתח השוק העולמי. החברה מפתחת ומייצרת פתרונות לשיפור תהליך ניצולת (Yield Management) בתעשיית המוליכים למחצה (רכיבי זיכרון, לוגיקה ומיקרופרוססורים).

חדשות