Skip to main content
אגף התיקשוב

אגף התיקשוב

 

 

 

 

 

 

 

28 11 18

 

 

 28.11.18

logo iriatehnion

כ-1,000 תלמידים השתתפו בכנס סייברטק בטכניון

 30.11.18  כלבו חיפה והצפון, חינוך, שושן מנולה

תלמידי תיכון שמשתתפים בתוכניות המצוינות במתמטיקה ובמדעים השתתפו בכנס סייברטק שאותו יזם אגף התקשוב בצה"ל בשיתוף עם הטכניון ועם עיריית חיפה. התלמידים שמעו הרצאה על טכנולוגיה וסיירו בתצוגה שבה הוצגו פיתוחים טכנולוגיים של יחידות הצבא

לכתבה: https://www.colbonews.co.il/education/46010/

 

 

 

 

 

אגף התיקשוב

שלטי פרסום הכנס בטכניון

אגף התיקשוב

אגף התיקשוב

קבלת התלמידים

אגף התיקשוב

המרצים

אגף התיקשוב

המרצים

אגף התיקשוב

אגף התיקשוב

התלמידים באולם

חדשות