Skip to main content
דבורת התבור

דבורת התבור

 www.dvorat-hatavor.co.il/

 

 

דבורת התבור מציעה סיור לכל המשפחה במרכז המבקרים במכון רדיית הדבש כולל הסבר על האופן שבו מכינות הדבורים את הדבש וגם על חשיבותן לטבע. הסיור כולל ביקור עם  דבוראי במצפה הדבורים שם רואים את הדבורים עצמן, והסבר באולם גידול המשי בחווה היחידה בארץ לגידול משי.

 

beit sefer bari07.02.2016

ביקור תלמידות כיתות ז' - ח', מבית הספר הפתוח ע"ש בארי. 

 

 

 

חדשות