חברת החשמל

 חברת החשמל

 

 

tihon hugimirony alefהכרות עם משק החשמל בישראל.

חברת החשמל מארחת את תלמידות כיתות י' מבתי הספר תיכון עירוני א' ותיכון חוגים, בסדרה בת 5 מפגשים העוסקת בהכרות עם משק החשמל בישראל.

הגב' אורנה גולן, הממונה על  היחידה לשיוויון המגדרי, חטיבת מש"א וארגון בחברת החשמל, ממונה על הצוותים המארגנים את המפגשים.

 

24.02.2019tihon hugimirony alef

מפגש שני

 

10.01.2019tihon hugimirony alef

מפגש ראשון

 1. הכרות עם מרכזי תפעול.

2. תכנית הסייבר בחברת החשמל.    

תלמידות בתי הספר תיכון חוגים ועירוני א',  השתתפו במפגש, והעידו עליו שהיה מאורגן היטב, מענין, הושם בו דגש על תפקידי הנשים בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה, תרם לידע שלהן  על תהליכי הפקת חשמל בחברה, על עבודת המהנדס/ת ובמרביתן העלה את הרצון ללמוד לימודי הנדסה.

 

 

 

 משוב מפגש ראשון בחברת חשמל                                                                               התקיים בין השעות 12:00 - 15:30

  בית הספרמידת העניןהתרומה  לידע האישי בנושאארגון התרומה  לרצון ללמוד את המקצועות המדעיים התרומה  להבנת מקצוע המהנדס/תהדגש על תפקידי נשים בארגון בתחומי ההנדסה והטכנולוגיהמה למדת מהמפגש הראשון?מה ניתן לשפר או לשמר למפגשים הבאים?
1חוגים445443אני למדתי באיזו קלות ניתן לפרוץ למחשב או לחברהניתן להתעכב ולהסביר בצורה ברורה יותר את כל המידע שמלמדים אותנו עליו
2חוגים455445איך עובדת חברת החשמל ועל מה מבוססת מערכת החשמל הארצית.להוסיף פעילות אטרקטיבית ולא רק הרצאות
3חוגים445233שחברת החשמל מנוהלת ע"י רוב גברי וצריך לשנ ות את זהיותר נשים יספרו על החוויה שלהם ויותר להסביר דברים שלא ראינו לפני
4חוגים545544איך תחום הסייבר פועל בחברות הגדולותלשפר: מפגש עם יותר נשים בתפקידי מפתח בחברה
5חוגים544554רוב התפקידים הבכירים בכל החברות הגדולות מנוהלים על ידי הגברים, והרצון שלי להיות אחת מהם התעצם. כמו כן, לפני מפגש זה, לא הייתי בטוחה במאת האחוזים בבחירת המגמה, אך כעת, אני שלמה עם בחירתי ומרוצה ממנה.יותר הרצאות של נשים, ולא רק של גברים. יותר אטרקטיביות בפעילויות ולא רק להקשיב להרצאות
6עירוני א'444155למדתי לפרוץ למחשבים וכמה פריצות מנסות להתרחש בחברת חשמללדבר על נושאים מעניינים יותר
7חוגים445354איך נוצר חשמל ובאיזה כמויות וכספים סהכ היה מצוין 
8חוגים555554למדתי קצת על החברה, על המקצועות של האנשים שבה, ועל האבטחה שדרושה כדי למנוע פריצות ועוד...היה מעניין, אין משהו שצריך לשפר לפי דעתי.
9עירוני א334124איך לפרוץ למחשב אחרשיהיה יותר מעניין ויותר נושאים שאנחנו מתחברים עליהם ועל חומר שלמדנו ולא מה שאנחנו לא יודעים ולא מבינים 
10חוגים545545איך חברת חשמל פועלת ומתנהלתהכל היה מצויין 
11חוגים244223למדתי על הנדסהניתן להעביר את החומר בצורה יותר חוויתית ולתת לנו לעשות דברים פיזית
12חוגים455342למדתי על פעולותיה של חברה חשמל למען תושבי מדינת ישראל בתחום העברת החשמל ניתן להרחיב את מגוון הנושאים המוצגים במפגש, וניתן לשמר את צורת הארגון והדוברים במפגש