Skip to main content
לגין טובופלסט

לגין טובופלסט

        www.lageentubes.com

 

 

לגין טובופלסט בע"מ

המפעל מייצר שפופרות פלסטיק חד ורב-שכבתיות, בטכנולוגיה ייחודית. השפופרות משמשות לאריזת מוצרי קוסמטיקה, מזון ורפואה.

חדשות