Skip to main content
תנובה

תנובה

        www.tnuva.co.il

 

 

מחלבת תנובה אלון תבור, באזור התעשיה אלון תבור.

מחלבה חדשנית ומשוכללת המייצרת בעיקר מעדני חלב, יוגורטים וגבינת קוטג'.

תנובה היא חברה ישראלית ליצור ושיווק מזון. החברה מחזיקה בנתח שוק משמעותי בתחום ייצור חלב לשתייה, מוצרי חלב ושיווקם.  תנובה בולטת גם בתחום מוצרי הבשר, הביצים והמזון הקפוא. 

 

 

beit sefer bari20.04.2017  

ארוח  תלמידות כיתות  ז' ו - ח'  מבית הספר הפתוח ע"ש בארי. 

חדשות