Skip to main content
בזן

בזן

            www.orl.co.il    

 

בתי זיקוק לנפט בע"מ (בזן), היא אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות והמורכבות בארץ. מתקנים מודרניים מאפשרים לבזן לייצר מגוון רחב של מוצרי זיקוק נפט לתעשייה, לתחבורה לחקלאות, לתשתיות ולצריכה ביתית.

 

alians16.01.2018

ביקור תלמידות כיתות ח' - ט', מבית הספר אליאנס. הביקור כולל הרצאת מהנדסת של החברה.

05.12.2017beit sefer bari

תלמידות כיתות ז' - ח' -ט',מבית הספר הפתוח, בסיור במרכז המבקרים, הרצאה ופגישה עם מהנדסת להעצמה נשית, בחברת בז"ן.

 

 

irony gimal12.06.2017

ביקור תלמידות כיתה ז' מבית הספר עירוני ג'. 

 

irony alef11.12.2016

ביקור תלמידות כיתה ט' מבית הספר תיכון עירוני א'.

 

irony makif08.12.2016

ביקור תלמידות כיתה ט' מבית הספר תיכון עירוני מקיף קרית חיים.

 

חדשות