Skip to main content
מדעטק

מדעטק

www.madatech.org.il

 

מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע בחיפה 

 

פעילויות מוזיאון המדעטק  עם בנות המובילות לטכניון :

שנת 2020 

תכנית התנסויות מרכזיותתכנית התנסויות מרכזיות

אנרגיה ומערכות טכנולוגיות לכיתות ז' תשע"ט

במוזיאון מתקיימת זו השנה השישית תכנית ההתנסויות המרכזיות. תכנית זו מבוססת על שיתוףפעולה בין מוזיאוני מדע, המזכירות הפדגוגית אגף המדעים הפיקוח למדע וטכנולוגיה משרד - - -החינוך, משרד המדע ורשויות מקומיות. ההתנסויות המרכזיות נועדו לבסס את הידע וההבנה שלמושגים במדע וטכנולוגיה, בהלימה לתוכנית הלימודים באמצעות החוויה במוזיאון. מטרת הפרויקטהיא ליצור רצף של התנסויות במוזיאוני מדע התומכות בתוכנית לימודים.

תכנית אנרגיה כוללת מפגש הכנה למורי המדעים במדעטק ושלושה מפגשים לתלמידי כיתות ז':

מפגש הכנה בכיתה – 2 שעות אקדמיות

ביקור במוזיאון הכולל סיור בתערוכות וחקר מוצגים ופעילות חקר – 3 שעות אקדמיות

מפגש סיכום בכיתה – 2 שעות אקדמיות.

כל המפגשים, כולל ההכנה והסיכום, מתבצעים על ידי צוות ההדרכה של המדעטק.

התכניות מבוססות על מיומנויות חקר ומיומנויות תיכון, ומותאמות למסמך התנסויות מרכזיות ולמסמך האב ללימודי מדע וטכנולוגיה כמפורט בנספח למסמך זה.

 

הפעילות המקדימה בבית הספר

פעילות זו מטרתה להכין את התלמידים לביקור, הן ברמת התכנים והמיומנויות, והן ברמת תיאום הציפיות. הפעילות כוללת:

 •  הסבר לתלמידים על התכנית, על כל שלביה.
 •  הדגמות לסוגי אנרגיה והמרות אנרגיה.
 •  פעילות פתרון בעיה אתגר המכונית.

 

הנושאים הנלמדים בפעילות זו הם:

 • סוגי אנרגיה
 • המרות אנרגיה
 • תהליך פתרון בעיות תוך הפעלת חשיבה יצירתית וניסוי וטעיה.

 

הפעילות במוזיאון

הפעילות במוזיאון כוללת:

 • ביקור בתערוכת אנרגיה של המוזיאון
 •  הדגמות בנושא אנרגיה חלופית
 • חקר טורבינות רוח

הנושאים הנלמדים בפעילות זו הם:

 • מקורות אנרגיה
 • אנרגיה מתכלהואנרגיה מתחדשת
 • אנרגיה מתחדשת בחזית הטכנולוגיה כיום
 • תהליך החקר כבסיס לתהליך תיכון

 

 פעילות הסיכום בבית הספר

בפעילות זו נעשה חיבור בין החוויה במוזיאון לבין המושגים שנלמדובכיתה קודם לכן, וילמדו לאחר מכן.

 

הפעילות כוללת:

 פעילות תיכון לבניית טורבינת רוח להפקת אנרגיה

הערכת תוצר: הערכה עצמית והערכת עמיתים.

 

הנושאים הנלמדים בפעילות זו הם:

 • מיומנויות תיכון העלאת רעיונות
 • בחירת פתרון, תכנון, בנייה
 • בדיקה, הערכה ושיפור, שיתוף ידע
 • קישור הידע שנרכש בפעילות החקר ובהדגמה בתערוכה בנושא אנרגיה לפעילות התיכון בכיתה
 • הערכת תוצר ושיפורו.
 • נספח
 • קישור הפעילות למסמך האב ללימודי מדע וטכנולוגיה
 • תחום תוכן: מדעי החומר )כימיה פיזיקה(
 • תחום משנה: אנרגיה
 • אנרגיה סוגים, המרות ומעברים:
 •  סוגי אנרגיה
 •  מעברי אנרגיה מגוף לגוף
 •  המרות אנרגיה
 • המרות אנרגיה המשולבות במעברי אנרגיה
 •  חוק שימור האנרגיה בעת התרחשות המרות אנרגיה או מעברי אנרגיה
 •  במערכת סגורה האנרגיה הכוללת נשמרת
 • זיהוי ותאור שינויים באנרגיה )סוגי אנרגיה , המרות אנרגיה ומעברי אנרגיה( בתופעות , במכשיריםובמתקנים שונים )כמו כדור קופץ , מכונית חשמלית, לוח סולרי, דוד שמש( וייצוגם באופן חזותי.
 • תחום משנה: אנרגיה + מערכות טכנולוגיות
 •  אנרגיה: תועלת ומחיר סביבתי
 •  התועלת בשימוש באנרגיה חשמלית
 •  המחיר הסביבתי עקב השימוש במקורות אנרגיה
 •  פתרונות אפשריים בגישת "הקיימות" להקטנת הנזק הסביבתי
 • תהליך התיכון
 •  צרכים ובעיות
 • דרישות מהפתרון הטכנולוגי / המוצר ואילוצים בהשגתו
 •  פתרונות טכנולוגיים
 • בניית דגם/מוצר והערכת הפתרון

 

שנת 2016-17

 

 1. כיתות ז' – ח': סדרת מפגשים הכוללת תכניות העשרה מדעיות  ומפגשי העצמת בנות, תוך קיום משותף יהודי-ערבי, 2016-17

          סדרה בת  שישה מפגשים, בכל מפגש פעילויות  שונות. (ראה פירוט) 

 1. כיתות ט': חקר ננו - חלקיקים.  
 1. כיתות י"ב: פעילות בפיזיקה

 

 1. סדרת המפגשים - פירוט

מפגש ראשון

 1. קבלת פנים ומילוי  שאלונים,  (20 דקות). שיחת פתיחה , משחקי הכרות וגיבוש, (25 דקות).
 2. פעילות מדעית –  תיכון מכונית ניוטונית, טכנולוגיה אתגרית בקבוצות מעורבות,  (60 דקות).
 3. רובוטיקה בחלל (מדפסת תלת מימד)  –  הדגמה,  (45 דקות).
 4. תיכון רכב חלל – מעבדה, (45 דקות).
 5. רובוטים מסוגים שונים – הדגמה, (30 דקות).

מפגש שני

 1. פעילות חברתית אתגרית להעצמה,  (30 דקות).
 2. עיצוב בית בחלל עם תכנת Fuse Program Sketch-up      (משך 15 דקות).
 3. עיצוב בית בחלל עם תכנת Fuse Program Sketch-up      (משך 60 דקות).
 4. טכנולוגיות לחקר וכיבוש החלל  (רדיו טלסקופ, טלסקופ מראות, לוויינים ועוד) – הדגמה, (45 דקות).
 5. הרכבת רכב שטח סולארי ותפעולו – מעבדה, (45 דקות).
 6. ביקור בפלניטריום – תצפית כוכבים, (30 דקות).

מפגש שלישי

 1. פעילות להעצמה אישית,  (30 דקות).פעילות Fuse Program Ringtones   (פעילות 15 דקות).
 1. פעילות Fuse Program Ringtones  (פעילות 60 דקות).
 2. "מהנדסים ללא גבולות " - פגישה עם נציגות, מהנדסות מהטכניון, (30 דקות).
 3. סיור מודרך  בתערוכת "מהנדסים ללא גבולות ובתערוכת אנרגיה ירוקה,  (45 דקות).
 4. פעילות חקר אנרגית רוח והתנסות בטורבינות רוח, (60 דקות). 

מפגש רביעי

 1. שיעור כימיה – בישול מולקולרי – הדגמה, (45 דקות).
 2. הכנת מזון בשיטת בישול  מולקולרי - מעבדה,  (45 דקות).
 3. סיור בתערוכת ליאונרדו, (45 דקות).
 4. גנטיקה, הגנום האנושי – הדגמה, (45 דקות).
 5. זיהוי פלילי באמצעות הרצת DNA – מעבדה, (45 דקות).

מפגש חמישי

 1. הכנת לוגו לפרויקט באמצעות תכנת  Sketch – up , פעילות בקבוצות מעורבות,  (30 דקות).

                  הצגת הלוגואים והצבעה לבחירת לוגו מנצח, (15 דקות).

 1. התקדמות בתכנת Fuse Program , לפי בחירה אישית, (45 דקות).
 2. ננו טכנולוגיה – הדגמה, (45 דקות).
 3. פגישה עם מדעניות מובילות מהטכניון, (45 דקות).
 4. סיור דיגיטלי בתערוכות, (45 דקות). 

מפגש שישי

 1. ביקור בגן התעשייה בתפן,
 • שיחת פתיחה.
 • סיור מודרך במוזיאון הפתוח.
 • ביקור בחברת ישקר כולל פגישה עם מהנדסות  החברה.
 • פעילות בנושא יזמות "תיאוריית הכיף".
 • סדנא לבניית אב טיפוס מחלקי ערכה. הצגה לקבוצה ופירוק.
 • מצגת על ייצור פלסטיק ופעילות בתערוכה אינטראקטיבית המדמה פס ייצור להזרקת פלסטיק.
 • ביקור במפעל הסבונים של ג'מילה.
 • ביקור באוסף מכוניות קלאסיות.
 1. סכום הסדרה כולל שאלון סיום והערכה.

 

 

 

alians03.06.2019

 תלמידות "אליאנס" בכנס המדע במדעטק

         

 

  תלמידות "אליאנס" בכנס המדע 

 

29 01 19

 

 27.04.2018amit

  תלמידות כיתות ז' בפעילות במדעטק

 

 22.04.2018amit

  תלמידות כיתות ח' בפעילות במדעטק

 

 15.04.2018amit

  תלמידות כיתות ז' בפעילות במדעטק

 

kenes18.02.2018

18.02.2018logo irialogo2

הכנס המדעי השנתי תשע"ח, תלמידי כיתה ז׳,  במוזיאון המדעטק

(תכנית כללית של הכנס: ראה לשונית חדשות וארועים)

 8:30

התכנסות מחזור 1 ( באמפי גן המדע )

11:30-9:00

מופע הדגמות מדעיות בנושא חשמל ואלקטרוסטטיקה

סדנת מייקרס - אתגר המגדלור

התנסות חוויתית - חקר סביב מיצגים מרכזיים במוזיאון

סינמטריקס, קולנוע רב חושי - ”בונים עולם”, טכנולוגיות בנייה משחר האנושות ועד לגורדי השחקים של ימינו.

11:30

התכנסות מחזור 2   (באמפי גן המדע)

15:00-12:00

מופע הדגמות מדעיות בנושא חשמל ואלקטרוסטטיקה

סדנת מייקרס - “אתגר המגדלור”

התנסות חוויתית - חקר סביב מיצגים מרכזיים במוזיאון.

סינמטריקס, קולנוע רב חושי-”בונים עולם”, טכנולוגיות בנייה משחר האנושות ועד לגורדי השחקים של ימינו.    

 


      

 

 

 08.02.2018amit

  תלמידות כיתות ח' בפעילות במדעטק

 

 14.01.2018amit

  תלמידות כיתות ח' בפעילות במדעטק

 

 30.11.2017tihon hugim

תלמידות  כיתות  ח' מתיכון חוגים, השתתפו בסדנאות הסבר על נזקי סמים ואלכוהול.

 

 19.10.2017amit

  תלמידות כיתות ח' בפעילות במדעטק

 

amit04.06.2017

תלמידות כיתה ז', בית ספר תיכון עירוני ו, פעילות במדעטק.

 

alians07.05.2017

תלמידות כיתה ט' מבית ספר אליאנס, חקר ננו - חלקיקים ב"מדעטק".

 

amit07.05.2017

תלמידות כיתה ז', מבית ספר תיכון עירוני ו', פעילות במדעטק.

 

amit27.04.2017

תלמידות כיתה ח' מבית ספר תיכון עירוני ו', פעילות במדעטק.

 

beit sefer bari29.03.2017

תלמידות כיתות ז' ו-ח' מבית הספר  הפתוח בארי, בפעילות משותפת יהודית – ערבית, במדעטק.

 

amit23.03.2017

תלמידות כיתה ח', מבית ספר תיכון עירוני ו', פעילות במדעטק.

 

beit sefer bari22.03.2017

תלמידות כיתות ז' ו-ח' בפעילות משותפת יהודית – ערבית, במדעטק. 

    מפגש רביעי

 1. שיעור כימיה – בישול מולקולרי – הדגמה, (45 דקות).
 2. הכנת מזון בשיטת בישול  מולקולרי - מעבדה,  (45 דקות).
 3. סיור בתערוכת ליאונרדו, (45 דקות).
 4. גנטיקה, הגנום האנושי – הדגמה, (45 דקות).
 5. זיהוי פלילי באמצעות הרצת DNA – מעבדה, (45 דקות).

 

 

alians19.03.2017

תלמידות כיתה ט', מבית ספר אליאנס, חקר- ננו חלקיקים ב"מדעטק".

 

irony gimal09.03.2017

תלמידות כיתה ט' מבית ספר תיכון עירוני ג', הרצאה במדעטק בנושא ננו- חלקיקים.

 

logo iria01.03.2017

כנס מדעי לתלמידות כיתות ז' במדעטק.

 

amit16.02.2017

תלמידות כיתה ח' מבית ספר תיכון עירוני ו, פעילות במדעטק.

 

beit sefer bari08.02.2017

תלמידות כיתות ז' ו-ח' מביתהספר הפתוח בארי, בפעילות משותפת יהודית – ערבית, במדעטק. 

 

alians07.02.2017

תלמידות כיתה ט'  מבית ספר אליאנס, חקר ננו - חלקיקים ב"מדעטק".

 

beit sefer bari25.01.2017

תלמידות כיתות ז' ו-ח' בפעילות משותפת יהודית – ערבית, במדעטק.  

 

beit sefer bari

18.01.2017

תלמידות כיתות ז' ו-ח' בפעילות משותפת יהודית – ערבית, במדעטק.

 

 

amit05.01.2017

תלמידות כיתה ח', מבית ספר תיכון עירוני ו', פעילות במדעטק.

 

amit04.11.2016

תלמידות כיתה י"ב מבית ספר תיכון עירוני ו',  חקר פיזיקה במדעטק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות