Skip to main content
חקר ימים ואגמים

חקר ימים ואגמים

           http://www.ocean.org.il

 

המכון  לחקר ימים ואגמים  מקיים סדנת מחקר בת ארבעה מפגשים להכנת עבודת חקר בביולוגיה. 

הנושא הכללי של המחקר לשנת 2017: השפעת שום, רוזמרין, מרווה וקסניה -סוג של אלמוג - על התפתחות חיידקים פתוגנים,

כגון אי קולי ובצילוס.

41 בנות, תלמידות כיתה ט', מבית הספר "רעות לאמנויות", חולקו לקבוצות,  כאשר כל קבוצה  ערכה ניסוי עם אחד מהחומרים, והשפעתו  על גידול חיידקים פטוגנים.   

הקבוצה אשר בדקה את השפעת ריכוזי מיצוי מרווה יבשה ומרווה טריה, על התפתחות  חיידק הבצילוס, זכתה במקום הראשון בתחרות המחוזית  לעבודות חקר.

בנות הקבוצה: שיר נצר והדס מטלון..

עבודות החקר נעשו במסגרת לימודי הביולוגיה אותה הכינו בשנת 2017 כל תלמידי כיתה ט'. 

 

 

21.12.2017haker maim

תלמידות תחום מדעים  כיתות ט',  מפגש רביעי בסדרת עבודות חקר במכון לחקר ימים ואגמים.

 

 12.12.2017amit

  תלמידות כיתות ט'. מפגש רביעי  בסדרת עבודות חקר בנושא ביולוגיה ימית, ב מכון לחקר ימים ואגמים.

 

 05.12.2017amit

  תלמידות כיתות ט' מפגש  שלישי  בסדרת עבודות חקר בנושא ביולוגיה ימית, ב מכון לחקר ימים ואגמים.

 

 28.11.2017amit

  תלמידות כיתות ט'.  מפגש שני  בסדרת עבודות חקר בנושא ביולוגיה ימית, ב מכון לחקר ימים ואגמים.

 

 21.11.2017amit

  תלמידות כיתות ט'.  מפגש ראשון בסדרת עבודות חקר בנושא ביולוגיה ימית, ב מכון לחקר ימים ואגמים.

 

 25.10.2017amit

  תלמידות כיתות י"ב מפגש רביעי  בסדרת עבודות חקר בנושא ביולוגיה ימית, ב מכון לחקר ימים ואגמים.

 

15.10.2017haker maim

תלמידות תחום מדעים  כיתות ט',  מפגש שלישי בסדרת עבודות חקר במכון לחקר ימים ואגמים.

   

03.10.2017haker maim

תלמידות תחום מדעים  כיתות ט',  מפגש שני בסדרת חקר במכון לחקר ימים ואגמים.

 

 27.09.2017amit

  סיור אקולוגי לתלמידות כיתות י"א.  תלמידות כיתות י"ב מפגש שלישי בסדרת עבודות חקר בנושא ביולוגיה ימית, ב מכון לחקר ימים ואגמים.

 

24.09.2017haker maim

תלמידות תחום מדעים  כיתות ט',  מפגש ראשון בסדרת חקר במכון לחקר ימים ואגמים.

 

 17.09.2017amit

  תלמידות כיתות י"ב מפגש שני  בסדרת עבודות חקר בנושא ביולוגיה ימית, ב מכון לחקר ימים ואגמים.

 

 10.09.2017amit

  תלמידות כיתות י"ב מפגש ראשון בסדרת עבודות חקר בנושא ביולוגיה ימית, ב מכון לחקר ימים ואגמים.

 

amit06.2017

תלמידות כיתה י"א, של בית ספר "אמי"ת", תיכון עירוני ו', פעילות בנושא ביולוגיה מולקולרית.

 

amit21.05.2017

תלמידות כיתה ט', של בית ספר "אמי"ת", תיכון עירוני ו', עבודת חקר בפיזיקה.

 

amit07.05.2017

תלמידות כיתה ט', של בית ספר "אמי"ת", תיכון עירוני ו', עבודת חקר בפיזיקה.

 

amit30.04.2017

תלמידות כיתה י', של בית ספר "אמי"ת", תיכון עירוני ו', עבודת חקר בפיזיקה.

 

amit25.04.2017

תלמידות כיתה ט', של בית ספר "אמי"ת", תיכון עירוני ו', עבודת חקר בפיזיקה.

 

amit14.02.2017

תלמידות כיתה י', של בית ספר "אמי"ת", תיכון עירוני ו', פעילות בנושא איכות הסביבה.

 

amit07.02.2017

תלמידות כיתה י', של בית ספר "אמי"ת", תיכון עירוני ו', פעילות בנושא ביוטכנולוגיה ימית.

 

raut05.01.2017

תלמידות כיתה ט', של בית ספר "רעות לאמנויות", מפגש רביעי בסדנה להכנת עבודת חקר בביולוגיה,.

 

amit03.01.2017

תלמידות כיתה י', של בית ספר "אמי"ת", תיכון עירוני ו', פעילות בנושא ביוטכנולוגיה ימית.

 

raut21.12.2016

תלמידות כיתה ט'.של בית ספר "רעות לאמנויות". מפגש שלישי בסדנה להכנת  עבודת חקר בביולוגיה.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

חדשות