Skip to main content
אקואושן

אקואושן

אקו - אושן  ECO OCEAN

www.ecoocean.org/

 

הינה עמותה ללא מטרות רווח אשר הוקמה על ידי משפחת וייל וקבוצה של מדענים ישראלים בשנת 2002. מטרת הארגון היא לקדם את שמירת הסביבה הימית והחופית באמצעות מחקר, חינוך ופעילות קהילתית נרחבת.

 

 

amit 24.01.2018

  תלמידות כיתות י - י"ב, של בית הספר תיכון עירוני ו'- אולפנת אמי"ת,  , מגמת פיזיקה,.ביקור בקיסריה בעמותת "אקו-אושן"  המחנך לשמירת הסביבה  הימית והחופית באמצעות מחקר, חינוך ופעילות קהילתית נרחבת.

חדשות