Skip to main content
הפקולטה לרפואה בטכניון

הפקולטה לרפואה בטכניון

 הפקולטה לרפואה בטכניון

 

הפקולטה להנדסה ביורפואית, אחת הפקולטות המבוקשות ביותר בטכניון  בוגריה מקבלים תואר ברפואה והנדסה בו זמנית

הפקולטה פותחת את שעריה לתלמידי חט"ע מצטיינים בעיר חיפה-

בתכנית: .

9:00   התכנסות וכיבוד קל,

9:30-10:00    היכרות עם הפקולטה והרצאה קצרה של פרופ' בפקולטה

10:00-10:30   הרצאה קצרה של דוקטורנט/ית  

10:30-10:45   הפסקה כיבוד ומיצגים של הפקולטה,             

10:45-12:00   דיון בשולחנות עגולים תלמידים וסטודנטים- בשיח לא פורמלי התלמידים   והסטודנטים משוחחים על הקשר בין לימודים לאקדמיה, הטכניון, על הפקולטה להנדסה ביו רפואית ועוד.

    סרט בתלת מימד במרכז המבקרים בטכניון/ סימולטור סייבר

חדשות