המכון הוולקני

         www.agri.gov.il

 

 

18.01.2017            

ביקור תלמידות כיתה ט , בית הספר תיכון עירוני א',  בביקור במכון וולקני. נושא המפגש: הנדסה גנטית.

 

תלמידות תיכון עירוני א