אגודת הידידים

אגודת  הידידים של התכנית, היא פרי יוזמתן  של ניצה סובוביץ' ז"ל, עת  כיהנה בתפקיד מנהלת  ויצו חיפה, וד"ר אסיה לויטה, מומחית  להוראת  המדע והטכנולוגיה, המכהנת כיו"ר האגודה..מטרת חברי האגודה, היא לסייע לנערות בלימודיהן בתחום המדע והטכנולוגיה ולקדמן לקראת האפשרות להתקבל לטכניון ללימודי מדעים וטכנולוגיה.

 

על פעילות האגודה, על חברי האגודה ועדכונים, ראה תפריט ראשי לשונית   אגודת הידידים.