Skip to main content

דוח שנתי 2016

תוכנית "מובילות לטכניון"

למדע ותעשייה

1. תמונת מצב – תת ייצוג נשי במקצועות מדע והנדסה

נשים הן מחצית מאוכלוסיית העולם, אך תורמות רק שני שלישים משעות העבודה. הן מגדלות את מחצית מכמות המזון, אך מקבלות עשירית מן השכר, ובבעלותן רק אחוז אחד מכל הרכוש המצוי בעולם. בחישוב הלאומי פוגע תת ייצוג זה בהערכה העצמית שלהן, ומוביל את מעצבי המדיניות להתעלם מן ההשלכות על חיי הנשים. בכך, מקשה על נשים לזכות בשוויון בחברה שלנו.

מספר עובדות:  הנשים מהוות כ 29% מכלל העובדים בתעשייה. בענפי טכנולוגיה עילית עובדות 87 אלף נשים,  מתוכן, 27.6 אלף נשים עובדות במקצועות מדעיים והנדסיים. הן מהוות   23% מסה"כ העובדים במקצועות אלה. חלק קטן מהן עובדות בתפקידי תכנות והנדסת תוכנה או חומרה. נתונים אלה מרמזים כי גם בשנים הקרובות יהיה רוב גברי מובהק בתפקידי תכנות והנדסת תוכנה בתעשיית ההיי-טק הישראלית. זאת, כיוון שכיום יש פחות נשים הלומדות מקצועות אלה באקדמיה.

הבעיה מתחילה כבר בשלב הלימודים בבית הספר. חשוב לתת עליה את הדעת

 

כוון שהיא הולכת ומחריפה בפקולטות הרלבנטיות באקדמיה מכמה סיבות עיקריות:

2.           הצורך בתוכנית

העולם המודרני הולך ומעמיק את התפתחותו לכיוונים טכנולוגיים ואין תחום או מקצוע שאינו קשור באופן ישיר לטכנולוגיה על גווניה השונים. התפתחות  זו יוצרת מקום רב לתחומים הטכנולוגיים בעולם הלימוד, ההכשרה והתעסוקה. בתחומי הטכנולוגיה בארץ ישנן מספר מצומצם של נשים המכהנות בתפקידי מפתח בתחומי ההיי טק ובתעשיות עתירות ידע וכן במכללות המכשירות נשים בלימודי הנדסה. מתוך הנתונים שנאספו במשך שנים רבות בשוק העבודה, נראה כי נשים הן המשאב הבלתי מנוצל הגדול ביותר בחברה ובכלכלה הישראלית (משאבים לא מנוצלים נוספים- האוכלוסייה הערבית והחרדית)  ושוויון מגדרי אינו מהווה מטרה בפני עצמה אלא אמצעי למימוש הפוטנציאל הכלכלי והחברתי של המשק כולו. פתרון לסוגיה גלובאלית, מורכבת וארוכת שנים אינו יכול להיות מוצג כמופע קסם חד פעמי במהותו. שיפור ותיקון המצב הקיים גוזלים משאבים ודורשים הערכות מושכלת להתמודדות עם הסוגיה.  כיום  משתתפים בתוכנים בתי הספר הבאים: עירוני ג', עירוני ו', עירוני א, חוגים, אליאנס, קריית חיים,  רעות (אומנויות), בית הספר הפתוח.

 
3.           פתרונות פדגוגיים לסוגיית תת-הייצוג הנשי במקצועות מדע והנדסה

בהנחה שההבדלים הם בגישה ולא ביכולת  יש לטפל במסרים חברתיים, רגישות למסרים תלויי מגדר. יש צורך בבניית תכניות  התערבות ומיזמים בשותפות פעילה עם המגזר הפרטי והציבורי, תוך שילוב בעלי חברות שונות, ונשות עסקים. חשוב לנקוט חמישה תהליכים מרכזיים:

א.חשיפת הנושא והבאתו למודעות של הסגל החינוכי,  ההורים והתלמידים עצמם. יש לחשוף את התלמידות לכדאיות בבחירת המקצועות המדעים הנדסיים בתיכון וחשיפת האטרקטיביות שבמקצועות הללו.

ב. שינוי מערכת המסרים והציפיות מתלמידות. המסרים הגלויים והסמויים מגיעים לתלמידות בדרכים רבות. בבית הספר, מומלץ לשנות את תהליך החברות המובחן על פי מין שמבצעים מורים באופן גלוי וסמוי

ג.  יישום דרכי הוראה/למידה/הערכה אינן מותאמים לבנות  בנות זקוקות לגיוון רב יותר. אסטרטגיות הוראה אינו מבחין בשוני בין בנים ובנות. תהליך זה דורש לימוד, הפנמה וביצוע של של תהליכי שינוי משמעותיים בהוראה. נחוץ לפתח אסטרטגיות הוראה המחזקות את הבנה,  ושהוכחו כמביאות לצמצום הפער בין בנים לבנות

ד. תהליכים חינוכיים אשר ישפרו את תחושות המסוגלות העצמית של התלמידות- העלאת האמונה של הבנות שביכולתן להצליח, ולהתמודד עם המקצועות הללו

ה. חשיפת הבנות לדמויות לחיקוי של נשים מצליחות  בתחומי המדע והטכנולוגיה באקדמיה ובתעשייה  יהוו דמויות לחיקוי בבית ובסביבה.   

ו. יש לפתור את תופעת "סיבה ומסובב":עקב העובדה שפחות בנות/נשים בחרו להתמחות במקצועות המדעיים טכנולוגיים,   אזי, הן בנות והן בנים פוגשים בסביבתם מעט מהנדסות, מעט פיזיקאיות, מעט נשים העוסקות במדעים המדויקים בכלל ובפרט נשים המשלבות מדע ומשפחה 

4.           מטרת תכנית "מובילות לטכניון"

בהתייחס  לצרכי מדינת ישראל , ובמטרה להגדיל את ייצוג הנשים בתחומי המדע והתעשייה העכשווית, נבנתה תכנית " מובילות לטכניון". מטרת התוכנית היא  לקדם  תלמידות ללימודי מדע והנדסה בטכניון. משך התכנית חמש שנים והיא ומיועדת לתלמידות  לגלות ולהזדהות עם הפוטנציאל  הטמון בהן ללמוד מקצועות מדעיים והנדסיים בטכניון.

הנחות היסוד מתבססות על מחקרים וצרכים  המתייחסים לתת  ייצוג של נשים המקצועות המדע והטכנולוגיה, בעיקר בתחום ההנדסי (ראה בנפרד מסמך "סקר ספרות" ).

חשוב למצוא דרכים לפתרון תת הייצוג  של נשים במקצועות מדע ובהנדסה תוך מתן מענה לנושאים הבאים:

א. שינוי  הסטראוטיפים המגדריים של  ההורים  המורים והחברה , סטריאוטיפים המרחיקים תלמידות ממקצועות אלה.

 ב.  מתן מענה לחוסר הבנה  של מערכת החינוך לסגנון למידה השונה של תלמידות   שהוא יותר קבוצתי וחוויתי.

ג. מתן חיזוק  לקשיים של תלמידות  לעמוד בתחרותיות

ד. חשיפת התלמידות  לכדאיות בבחירת מקצועות המדעיים

ה. חיזוק לימודי בנושאי לימוד הרלבנטיים לבחירת קריירה במקצועות אלה.

 

 5.           מבנה התוכנית

שנת הלימודים תשע"ז היא השנה השישית  לפעילותה של תכנית "מובילות לטכניון" בחיפה. התוכנית נכללת בין תכניות הדגל של המחלקה להעצמה חינוכית ובשיתוף מלא עם  אגודת הידידים של התוכנית,  היחידה למצוינות בעירית חיפה,  ארגון ויצ"ו   מוסד הטכניון, התאחדות התעשיינים סניף צפון  וחברות היי-טק הפועלות בעיר (אינטל, י.ב.מ , מיקרוסופט ופיליפס ועוד) . בשנת הלימודים תשע"ו השתתפו בתכנית 420  תלמידות משבעה בתי ספר בחיפה- שני בתי ספר "המייסדים"  (עירוני ו ועירוני ג בהם גובשה התוכנית ונוספו עוד חמישה בתי ספר בהם החלה התוכנית לפעול השנה. בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ז, ייקלט בית ספר נוסף (הפתוח)   ומספר התלמידות יגדל  ל 512.

 

מבנה התוכנית בחלוקה לשכבות גיל

שכבה

פעילויות עיקריות

ח

קליטת התלמידות, גיבוש הקבוצה, סיורים במפעלי תעשייה  פעילות "טעימה" במדעטק, קייטנת קיץ בחברת היי-טק (י.ב.מ, פיליפס ואינטל).

ט

סיורים בתעשייה, פעילות חקר מורחבת בנוער שוחר מדע בטכניון, במעבדות הטכניון  בפקולטות השונות

י

סיורים בתעשייה בהתאם לבחירת התלמידות במקצועות מורחבים, פעילות חקר אישית (במסגרת ה-30% ברפורמת שי פירון)

י"א

המשך פעילות החקר האישית בהתאם לבחירות התלמידות במקצועות המוגברים

י"ב

סיום פעילות החקר, עזרה לתלמידות "מובילות לטכניון" בשכבות נמוכות יותר, והכוונה בבחירת מקצוע

 

התלמידות משתתפות בתגבורים לימודיים רלבנטיים במסגרת תכנית המצוינות של עיריית חיפה.  כמו  כן לוקחות חלק בפעילויות להן חשיבות  להעצמתן אישית. הן נפגשות עם דמויות-חיקוי: מדעניות ותעשייניות המשתפות אותן בסיפורן האישי ותורמות להן מידע רלבנטי וטיפים.  בכל התוכנית מכוונת בבית ספר  בעזרת צוות היגוי ומרכזת  התוכנית הבונים את התוכנית על פי צרכי בית הספר ונטיית התלמידות בבחירתן מסלולי לימוד מורחבים.

   

6.           הישגי התוכנית עד כה  (ראה הערה על הערכת התוכנית מצד התלמידות)

הישגי תלמידות "מובילות לטכניון"

  • שיפור בדימוי העצמי הלימודי, בתפיסת חשיבות המדע ובהכרת מקצוע המהנדסת, וכתוצאה מכך:

  • עליה בממוצע ציוני התלמידות: 7% במתמטיקה, 6% במדע, 5% בממוצע כל המקצועות הנלמדים.

  • עליה של 25% במספר התלמידות הבוחרות להרחיב מקצוע מדעי בתיכון (הנתונים- עירוני ג' ואולפנת אמי"ת).

ג. אחוז בחירת תלמידות מובילות לטכניון ב- 5 יח"ל במתמטיקה- 59% 

  • ד. אחוז ההתמדה במקצועות הלימוד המורחבים- למעשה בשל התמיכה הלימודית והרגשית המסיבית הניתנת בתוכנית אחוז גבוה מאוד (96%) של התלמידות הבוחרות בסוף כיתה ט' במקצוע מדעי ניגשות לבגרות במקצוע זה.  

  

7.                  נתונים על מחזור מסיימות מחזור א

בסוף שנת הלימודים תשע"ו נערך בהיכל עיריית חיפה טקס לציון סיום המחזור הראשון של תלמידות מובילות לטכניון, תלמידות שהתחילו בתוכנית בכיתה ח' וסיימו בשנה זו את בחינות הבגרות. 16 תלמידות סיימו את המחזור הראשון ואלה השגיהן:

מקצוע

מספר תלמידות שניגשו לבגרות

ציון סופי

מתמטיקה 4

2

92

מתמטיקה 5

14

89

אנגלית 5

16

89

פיזיקה

6

88

כימיה

5

84

ביולוגיה

9

89

מחשבים

6

99

 

אופק השירות בצה"ל של תלמידות אלה:

עתודה במקצוע טכנולוגי-מדעי

3

שירות במקצוע טכנולוגי מדעי (מודיעין, תקשוב)

6

אחר

4

טרם נקבע

3

 

 

8.           חשיבות הערכת התוכני בדרך בא אנו פועלים

אחד המאפיינים הייחודיים של תכנית "מובילות לטכניון" הוא קיומה של תכנית הערכה צמודה. למעשה, מבין כל תכניות ההתערבות לקידום תלמידות ללימודי מדע והנדסה, רק לתוכנית נוספת ("סודקות את תקרת הזכוכית") קיימת תכנית הערכה בהיקף דומה. תכנית ההערכה מתבצעת ביוזמת ומימון חברת "אינטל", ומתחלקת לשני חלקים עיקריים: הערכה מסכמת (הבאה לידי ביטוי בדוחות הערכה חצי-שנתיים על התוכנית החל מהשנה הראשונה להפעלתה), ובהערכה מעצבת, הבאה לידי ביטוי בעיצוב התוכנית והתווית מטרות ויעדים להמשך.

הערכה מסכמת- בדיקות יעילות תכנית "מובילות לטכניון" באספקטים הבאים:

א. שיפור בציוני התלמידות במקצועות הליבה החיוניים ללימודי מקצועות מדע והנדסה- אנגלית, מתמטיקה ומדעים.

ב.  שיפור בתפיסת המסוגלות העצמית, תפיסת התלמידה לגבי יכולתה להשתלב בעתיד במקצועות אלה.

ג. מעקב אחרי שיפור בידע שיש לתלמידה על לימודים אקדמיים בכלל ולימודים בטכניון בפרט, ובהכרתה את מקצוע המהנדסת. התלמידות מתחילות בדרך כלל את התכנית עם ידע מעורפל, במקרה הטוב, של נושאים אלה (גם תלמידות שאחד מהוריהן עובד בתחום), ומסיימות עם ידע רחב הרבה יותר וריאלי על היתרונות והדרישות של מקצועות אלה.

ד. מעקב אחרי מספר התלמידות הבוחרות בסיום כיתה ט' להרחיב את לימודיהן בתיכון במקצועות מדעיים, ואיכות מקצועות אלה .

ה. מעקב אחר  שיבוץ התלמידות לפי מספר יחידות לימוד במתמטיקה

ו.  הערכת התלמידות את  פעילויות התוכנית  (השאלה: מה עובד בתוכנית (1- נמוך מאוד, 5- גבוה מאוד):

*עצם קיומה של תכנית והתמיכה ההדדית של התלמידות בתוכה

4.2

*מפגשים עם דמויות חיקוי

4.1

*פעילות חקר ברמות שונות (בעיקר כחלק מבגרות)

3.9

עזרה לימודית

3.6

סיורים

3.6

פעילויות העצמה נשית

3.3

 

 השאלה: מה משפיע על הבחירה שלך במקצועות מדעיים

השפעת הורים/ משפחה

4.2

מפגש עם דמויות חיקוי

3.9

בית הספר

3.6

 

9.  הדגשים נוספים בתוכנית בתשע"ז

בשנת הלימודים תשע"ז יושם דגש  על שיתוף הורים בפעילויות "מובילות לטכניון" ועל שיפור הפדגגויה הבית ספרית והתאמתה לאופני למידה של תלמידות. מתוך שמונת בתי הספר, ייבחרו שני בתי ספר שבהם ההורים יהיו שותפים  באופן מעמיק לתהליכים החינוכיים בתוכנית.  זאת במטרה לשתף את ההורים בבחירת מסלולים מורחבים ולהתייחס לאתגרים שעומדים בפני התלמידות.

10.  ראייה לעתיד

נכון להיום, התלמידות, הרכזות ומנהלי בתי הספר מביעים הערכה רבה לתוכנית וגאווה להשתייך אליה. התוכנית ממלאת את יעדיה: חל שינוי לטובה בתפיסות ובעמדות של התלמידות כלפי מקצועות מדעיים, וחל שיפור בדימוי העצמי הלימודי של התלמידות. כתוצאה מכך אחוז גבוה של התלמידות בוחרות  להרחיב מקצועות מדעיים ומשובצות ברמה גבוהה במתמטיקה, שילוב שיאפשר להן בעתיד לבחור בקריירה במקצועות מדעיים-הנדסיים.  

במידה והתוכנית תמשיך להתבסס על האוכלוסייה הנוכחית (בתי הספר העירוניים בחיפה) צפוי גידול של כ- 100 תלמידות בשנה, כלומר התוכנית תמנה בתשע"ט כ- 650 תלמידות. יש לבדוק שנית את צירופו של עירוני ה' לתוכנית, וכן להדוק ייתכנות לצירוף שני  בתי הספר הפרטיים הגדולים- הריאלי, ליאו-בק .  

שתי האוכלוסיות הנוספות בעיר המהוות פוטנציאל הן האוכלוסייה החרדית והערבית, החסמים העומדים בפני כניסת התוכנית לאוכלוסיות אלה הן פוליטיות ותרבותיות,  כניסת  בתי ספר מזרמים אלה יכולה להיות נקודת מפנה בצמצום פערי תת-השגיות של נשים במקצועות מדע והנדסה.

 

11.        תקציב ותמיכה

 

הסעיף

הסבר

תגבור לימודי בקבוצות קטנות

עידוד תלמידות להבנת מהות הבחירה במקצועות מדעיים טכנולוגיים. כיעד להצלחה בעתיד.

מקצועות מתמטיקה, פיסיקה, אנגלית

פעילות חקר עם חוקרים במוסדות ובפקולטות השונות

החל מכתה ט' נדרשים לעבודת חקר בסיסית, או מורחבת כחלק מהבגרות

הסעות למפעלים וחברות על פי תחומי דעת ועניין .

הבניית הידע והמוטיבציה לעבודה בצוות, לקבלת תפקידי מפתח.

החל מביקורים בתעשייה המסורתית, אל תעשיית ההי טק, ועד לסיורים יעודיים על בחירה של מסלולי 5 יח'

כנסים ומפגשים עם חוקרים אנשי עסקים ומייזמים חדשניים.

על פי בחירת פרטנית של בתי הספר

דגשים מהותיים בהכשרת צוותי מרכזים, למורים ומנהלים

פיתוח דרכי  הוראה ייחודיים  עם בנות ונשים

הערכה ובקרה איכותיים וכמותיים.

תהליך למידה על מיכלול התהליכים והפעולות ברמת בית ספר, מטה והישגים

 

כתבו והעירו:צוות " מובילות לטכניון" צחי גרשגורן, הילה גלברט, ענת שייר, ד"ר אסיה לויטה

חדשות