Skip to main content

אודות האגודה

3

אגודת  הידידים של התכנית, היא פרי יוזמתן  של ניצה סובוביץ' ז"ל, עת  כיהנה בתפקיד מנהלת  ויצו חיפה, וד"ר אסיה לויטה, מומחית  להוראת  המדע והטכנולוגיה, המכהנת כיו"ר האגודה..מטרת חברי האגודה, היא לסייע לנערות בלימודיהן בתחום המדע והטכנולוגיה ולקדמן לקראת האפשרות להתקבל לטכניון ללימודי מדעים וטכנולוגיה.

פעילות חברי האגודה באה לידי ביטוי  בכמה תחומים:   

  • שותפות מליאה עם מקדמי תכנית המצוינות בהיבט המגדרי .
  • איתור גורמים המעוניינים בשיתוף פעולהעם תכנית "מובילות לטכניון" , שיתרום לתלמידות להבין מה משמעות  התעשייה הישראלית, החדשנות החשיבתית והביצועית וההערכה העולמית לה זוכה ישראל בתחום החדשנות ברפואה, בתקשורת ובבטחון.
  • קידום גורמים הפעילים  בתכנית,  גיבוש תכניות העשרה בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ומקדמי פעילות קהילתית נוספים בתעשיות השונות - חברות ייצור, מידע, ומחקר- בשאיפה לטפח חדשנות ולהטיב את סביבת החיים.
  • קידום יוזמות שיווקיות לתכנית "מובילות לטכניון" כגון: בניית אתר אינטרנט פעיל, הכנת סרטי תדמית, עריכת כנסים והפקת ארועים שנתיים. 
  • גיוס חוקרים ומרצים  מתחומי המדע, בהדגש על הפקולטות השונות בטכניון. 
  • תמיכה בתלמידות, בפעילות חקר ובעבודות הגמר בתחומי המדע.
  • לתת לתלמידות  תחושת בטחון שהן יכולות ליזום ולהצליח בתחומי המדע והטכנולוגיה, לא פחות מאשר הגברים.
  • ללמד את התלמידות  להעריך את תרומתן הייחודית לעבודה בצוות, ליצירתיות ולהתמדה.

אם רצונך להצטרף לאגודת הידידים של התכנית "מובילות לטכניון", נשמח לקבל את פרטיך באמצעות לשונית "צור קשר", ואנו נחזור אליך בהקדם.חדשות