מפגשים במפעלי תעשייה

  • תנובה (כיתות ז')
  • קליל תעשיות בע"מ סיור ומפגש עם מהנדסות (כיתות  ח'  )
  • מפעל "מורז" לצמחי מרפא  (כיתות  ח'  )
  • קליל תעשיות בע"מ (כיתות  ח'  )
  • תפן – סיור במוזיאון הפתוח, במפעל ישקר, ועוד.  (כיתות ח')
  • בתי זיקוק  נפט (בזן)  - סיור במרכז המבקרים ובמעבדות (ט')
  • מפעל לסנדלים "שורש" (כיתות  ט'  )
  • חברת "אסם"  סיור במפעל (ח – י"א)