מפגשים במסגרת נוער שוחר מדע

 •  מאפייני הפעילות של היחידה לנוער שוחר מדע

   פעילויות היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה פותחו מתוך התפיסה החינוכית הדוגלת בהבניית הידע ע"י המשתתף עצמו, "ילדים לא מקבלים ידע, הם מבנים ידע". בהתאם לתפיסה זאת נבנו באגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל מעבדות וחדרי לימוד המאובזרים במיטב טכנולוגיות המחקר וההוראה.

  העקרונות הפדגוגיים של היחידה, בשילוב עם ציוד מתקדם, מאפשרים קיום פעילויות מגוונות המתמקדות בפעילות מעבדתית מעשית המשלבת שימוש בכלים טכנולוגים עדכניים. המשתתפים, הפועלים בקבוצות עבודה קטנות, מבצעים את הניסויים בהנחייתם של מדריכים מיומנים, סטודנטים מהפקולטות השונות בטכניון.

  תכני הפעילויות נבחרו ככאלה הקשורים לעולמו היומיומי של התלמיד מחד גיסא ולתחומי המחקר העדכניים ביותר מאידך גיסא. עולם המושגים הנדרש להקניית הידע נושק לתוכנית הלימודים הבית ספרית. הפעילויות המוצעות נבנות מתוך מגוון רחב של הרצאות ומעבדות, כפי שמפורט בנושאים לבחירה.  ניתן להתמקד בנושא אחד או לחשוף את התלמידים למגוון נושאים. אנו מקווים כי מגוון הפעילויות ביחידה לנוער ייתן מענה לצורכי צוות ההוראה בבית הספר. 

  צוות היחידה לנוער יסייע בבחירת הפעילות והתאמתה, לשם השגת תועלת והנאה מרביות. יש חשיבות רבה להתאמת הנושא הנבחר ורמתו לאוכלוסיית המשתתפים.

  התאמה נכונה תבטיח כי המשתתפים יאותגרו ויפיקו את התועלת המרבית מהפעילות שתוכננה עבורם.                      

  יום התנסות במעבדות    

  סדנאות מדע        

 •  יום התנסות במעבדות

 • מטרת יום זה היא להעניק למשתתפים את חווית הלמידה הפעילה. מעבדות היחידה לנוער מותאמות לתפיסה המעמידה את המשתתף במרכז כלומד וכחוקר עצמאי.

  המעבדות של היחידה לנוער עוסקות בחקר מדעי בעזרת ציוד מתקדם המשלב איסוף נתונים ועיבודם באופן ממוחשבת רשימת המעבדות המוצעות מאפשרת בחירה בין התנסות המעשירה בנושאים שמעבר לנלמד בבית הספר.

  כמובן, קיימת אפשרות לשילוב של שתי הגישות, העמקה והעשרה. היחידה לנוער מציעה מבחר רחב של מעבדות בתחומי ידע שונים. צוות ההוראה הבית ספרי מוזמן לבחור את המעבדות כך שיהיו מאותו תחום ידע או מתחומים שונים.

   יועד לקבוצה של עד 36 תלמידים, משך הפעילות 6 שעות אקדמיות.
  כיתה בת 36 תלמידים מחולקת ל 2- קבוצות. 


  מבנה הפעילות: 
  קבוצה 1 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא א' 
  שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא א' 
  קבוצה 2 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא ב' 
  שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא ב' 
  הפסקה
  קבוצה 1 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא ב' 
  שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא ב' 
  קבוצה 2 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא א' 
  שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא א'

 •  סדנאות מדע

  ימי הפעילות ביחידה לנוער נבנו כפעילויות חד יומיות מלאות העומדות בפני עצמן. יום כזה יכול להיות יום חוויה ייחודית המשלבת למידה, יום העשרה והעמקה לתלמידי מגמה מדעית, או יום שיא עבור נושא לימוד בית ספרי. אולם הקניית מיומנויות למידה, כמו גם העמקה בתכנים שונים, מחייבת תהליך למידה שלא ניתן להשלימו בפעילות חד יומית. למטרה זו נועדו סדנאות המדע.

  בבניית סדנה מדעית הפעילות יכולה להתבסס על גישות שונות:

  העמקה - סדנה הכוללת נושאים מתחום ידע אחד

  העשרה - סדנה של מפגשי חשיפה במגוון תחומי מדע והנדסה

  הקנייה - סדנאות מדע המקנות מיומנויות חשיבה וחקר

  בחירת הנושאים והתמהיל הנכון מחייבת שיתוף פעולה מלא עם צוות ההוראה הבית ספרי כדי לוודא את התאמת התכנים ורמתם לאוכלוסיית התלמידים.

  סדנה הינה תכנית מתמשכת של סדרת פעילויות בהיקף של 24 שעות אקדמיות.
  הסדנה מיועדת לקבוצה של עד 20 תלמידים.

  ניתן לקיים מספר סדנאות במקביל בתחומי ידע שונים. משך כל מפגש 6-2 שעות אקדמיות בהתאם למבנה הסדנה. משך הסדנה נקבע בהתאם לתכניה ובשיתוף צוות ההוראה הבית ספרי.

  ניתן לקיים סדנאות בשעות הבוקר או אחר הצהריים.

  תכנית לדוגמא:

  12 פגישות שבועיות של 4 שעות אקדמיות. תכנית הכוללת שתי סדנאות
  מתחומי ידע שונים בנות 24 שעות אקדמיות כל אחת.


  מבנה כל פגישה:
  קבוצה 1 - שעתיים אקדמיות: פעילות בתחום ידע א'
  הפסקה
  קבוצה 2 - שעתיים אקדמיות: פעילות בתחום ידע ב' 

 

 • בין הפעילויות:
 • פעילויות ומעבדה בנושא רובוטיקה. (כיתות ח')
 • פעילויות ומעבדה בנושא טיהור מים. (כיתות ח')
 • רובוטיקה (כיתות ט')
 • יום עיון בביולוגיה (כיתות ט')
 • יום עיון בפיזיקה (כיתות ט')
 • משחקי חשיבה, בשתוף חברת גוגל. (כיתות ט')
 • "מדע בקולנוע"  (כיתות ז' -  ט')