תכניות במסגרת נוער שוחר מדע

ha yahida

 

http://www.noar.technion.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=144

 

ימי חקר
 
בפתיחת היום מאזינים המשתתפים להרצאה מדעית פופולארית. ההרצאות ביחידה לנוער כוללות הדגמות ואמצעים חזותיים המאתגרים את המאזינים וממחישים את נושא ההרצאה.

בהמשך היום חווים המשתתפים תהליך חקר מדעי במעבדות היחידה לנוער.

תכנית המעבדות מוודאת כי המשתתפים ירכשו תחילה את בסיס הידע הנדרש להבנת הנעשה במעבדה ולהשלמת תהליך החקר.

המעבדות והציוד ביחידה משקפים את התפיסה כי למידה משמעותית נובעת מעשייה אישית חוויתית ולכן ההוראה היא בקבוצות עבודה קטנות ובעבודה עצמאית בהנחיית צוות מדריכים.

תכני הפעילויות המוצעות לתלמידי חטיבת הביניים מיועדים להעשרת המשתתפים במטרה לחשוף בפניהם את עולם המדע וההנדסה לקראת בחירתם בנתיב ומסגרת לימודים לחטיבה העליונה. ימי המדע המוצעים לתלמידי החטיבה העליונה מאפשרים בחירה בהעשרה והעמקה של הנושאים הנלמדים במסגרת הבית ספרית. לחלופין, אפשרית בחירה בתחומי ידע אחרים, מעבר לנלמד בבית הספר, המציגים והפורסים בפני המשתתפים את האתגר בלימודי המשך בתחומי המדע וההנדסה.

 

מיועד לקבוצה של עד 36 תלמידים, משך הפעילות 4 או 5 שעות אקדמיות.
כיתה בת 36 תלמידים מחולקת ל 2- קבוצות.


מבנה הפעילות:
קבוצה 1 ביחד עם קבוצה 2 - שעה או שעתיים אקדמיות: הרצאה מדעית
הפסקה
קבוצה 1 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא א'
שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא א'
קבוצה 2 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא ב'
שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא ב'