מדעטק - תכנית בת שישה מפגשים תוך קיום משותף יהודי – ערבי. (כיתות ז' – ח')

במסגרת תכנית בת שישה מפגשים של פעילות מדעית, משובצות תכניות להעצמה נשית, תוך כדי פעילות חברתית אתגרית להעצמה,  בפעילות המדעית הטכנולוגית  ובמפגשים עם מהנדסות מובילות מהטכניון.

(פירוט התכנית המליאה: ראה לשונית שותפים ותומכים, מוסדות אקדמיה ומחקר, לוגו מדעטק)

 

1.פעילות חברתית אתגרית להעצמה,  (30 דקות).

2. "מהנדסים ללא גבולות" - פגישה עם נציגות מהנדסות מהטכניון (30 דקות)

3. סיור מודרך בתערוכת "מהנדסים ללא גבולות" ובתערוכת אנרגיה ירוקה (45 דקות)

4. פגישהעם מדעניות מובילות מהטכניון (45 דקות)

5. סכום הסדרה כולל שאלון סיום והערכה הסדרה כולל שאלון סיום והערכה.