טכניון

  tehnion

פרויקטים והדגמות ברובוטיקה

קובי כוחיי,  הפקולטה להנדסת חשמל  ,הטכניון.