חברת אינטל

intel

 

 

 

 

 

התנסות ברובוטיקה במסגרת סדנת "יום בחיי מהנדסת", לתלמידות כיתה ט'.