חברת אינטל

התנסות ברובוטיקה במסגרת סדנת "יום בחיי מהנדסת", לתלמידות כיתה ט'.