Skip to main content

חלון לרפואה

eshkol ha pise raot

 

 

 

 

חלון לרפואה

אשכול פיס בבית הספר רעות לאמנויות, מעביר סדרת פעילויות בת ארבעה מפגשים:

 את הפעילות מנחה הפרמדיק הבכיר יוסי צזנה.

הפעילות ביוזמת דליה גודמן, מנהלת ארועי אשכול הפיס ורכזת מובילות בבית הספר "רעות" לאמנויות.

 

 מפגש ראשון: החייאה.

 

22 11 2018

 

מפגש שני: ניתוח כליה

המובילות מנתחות כליה, ולומדות על מערכת ההפרשה, אבנים בכליות ואי תפקוד כליה.

20 11 18

 

מפגש שלישי: שברים וגיבוס

שיעור ברפואה על מערכת השלד, שברים וריפוי על ידי גיבוס.

 

31 01 19

 

מפגש רביעי: ניתוח עין.

בפעילות ניתחו הבנות כיתה ח',  עין כדי להגיע להבנה כיצד פועל חוש הראיה.

 

 

כהשלמה לתכנית יוצאות הבנות לסיור בחברת ביוסנס המפתחת ציוד רפואי.

 

חדשות