Skip to main content

סיור והדגמה בחברת מזור רובוטיקס

 mazor

 

 

 

 

 

מזור רובוטיקה בע"מ היא חברה למכשור רפואי  ויצרנית מערכת הנחיה רובוטית לניתוחי עמוד השידרה.

SpineAssist הינו מוצר מוצר לתכנון והנחיה של השתלת דיסק מלאכותי, שהפך למערכת ההנחיה הראשונה הזמינה באופן מסחרי עבור ביצוע ניתוחים בעמוד השדרה. החברה החלה לשווק את SpineAssist באירופה, ולאחר מכן בארה"ב, ובכך הפכה לחברה הראשונה המשווקת מערכת רובוטית לניתוחי עמוד שדרה בארצות הברית.

מוצר רובוטי השני- דיסק-אסיסט (DiscAssist),

מוצר רובוטי שלישי - רנסאנס - מערכת הנחיה רובוטית, אשר מחליף את SpineAssist 

נכון לאוקטובר 2016, התקינה מזור רובוטיקה כ-130 מערכות ברחבי העולם, כ-80 מתוכן בארצות הברית - שוק היעד העיקרי של החברה.

הקמתה של החברה התחילה במחקר רובוטיקה כירורגית במעבדות הרובוטיקה של הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון בחיפה בשנות ה-90 של המאה ה-20 .החברה הוקמה על ידי פרופסור משה שוהם ואלי זהבי. פרופסור שוהם הוא ראש המעבדה לרובוטיקה רפואית שלהפקולטה להנדסת מכונות של הטכניון וזהבי כיהן בעברו כסגן הנשיא בתחום ההנדסה בחברת אלסינט.  בתחילת שנת 2002 מיקמה החברה את משרדיה בחממת T3 - היחידה לפיתוח עסקים של הטכניון, אשר מטרתה העברת טכנולוגיות חדשניות שפותחו בטכניון למסחור עבור שווקים גלובליים.

www.mazorrobotics.com/en-us

חדשות