חברת אלביט סדנה "יום בחיי מהנדסת"

elbit

 

 

 

 

חברת אלביט 

סדנה "יום בחיי מהנדסת"  

 תלמידות כיתות ט', ( אליאנס ) במפגש חמישי בסדרה - מפגש העצמה נשית.

                                                       חשיפת בנות לתפקידים אותן ממלאות מהנדסות בתעשייה ביטחונית והעצמה נשית כמו גם עידודן לבחור במקצועיות טכנולוגים.