Skip to main content

אוניברסיטת חיפה - יום שיא בנושא מדעי המח

15.03.2020

מדעי המוח באוניברסיטת חיפה

במסגרת חודש  "מדברים מדע והנדסה"

יום ייחודי המתמקד בחשיפה לעולם מדעי המוח.

מיועד לתלמידי יא' או יב' (ניתן גם מספר מצומצם של תלמידים מצטיינים ב- י'

אפשרות 1. קבוצה אחת של 30 תלמידים

אפשרות 2. קבוצה של 15 תלמידים (2 בתי ספר)

בתוכנית:


9:00 התכנסות (כיבוד+ברכות)


9:30-10:00  ידון אינטראקטיבי סביב מושגים מעולם האקדמיה


10:00-10:30  הרצאה קצרה – נוירו ביולוגיה של למידה וזכרון-פרופ' אבי קרני 

 

10:30-11:00  הפסקה


11:00-11:30  סדנה מעשית וחוויתית "כיצד רגש משפיע על תפיסת הגודל 

1:30-12:00 סיור במעבדות לחקר המוח 

חדשות