הטכניון

tehnion

 

 

 

 

23-27.08.2020

הטכניון

הטכניון

הטכניון

23-27.08.2020

קורס קיץ ייחודי להכרות עם עולם הסייבר

 

05-07.07.2017

 "מתמטיקה והצפנה" - מחנה קיץ בן שלושה ימים  

 

תכנית היום הראשון:

09:00 - 10:00    הרצאת העשרה במתמטיקה

10:00 - 10:15    הפסקה

10:15 - 11:45    עבודה עצמאית בקבוצות של 5 תלמידים ומדריך אחד  - פתרון תרגילים מתוך גליונות תרגילי שהוכנו מראש בנושא "צפני שחלוף". בסוף פעילות זו - הדרכה לפעילות אחה"צ.

11:45 - 12:30    ארוחת צהריים

12:30 - 14:00   "צפני שחלוף"  - תחרויות הצפנה ומשחקים. פעילות אקטיבית עם המדרכים.

 

תכנית היום השני:

09:00 - 10:00    הרצאת העשרה במתמטיקה

10:00 - 10:15    הפסקה

10:15 - 11:45    עבודה עצמאית בקבוצות של 5 תלמידים ומדריך אחד  - פתרון תרגילים מתוך גליונות תרגילי שהוכנו מראש בנושא "צפנים וחשבון מודולרי". בסוף פעילות זו - הדרכה לפעילות אחה"צ.

11:45 - 12:30    ארוחת צהריים

12:30 - 14:00   "צפנים וחשבון מודולרי"  - תחרויות הצפנה ומשחקים. פעילות אקטיבית עם המדרכים.

 

תכנית היום השלישי:

09:00 - 10:00    הרצאת העשרה במתמטיקה

10:00 - 10:15    הפסקה

10:15 - 11:45    עבודה עצמאית בקבוצות של 5 תלמידים ומדריך אחד  - פתרון תרגילים מתוך גליונות תרגילי שהוכנו מראש בנושא "מספרים ראשוניים ושיטת ההצפנה RSA". בסוף פעילות זו - הדרכה לפעילות אחה"צ.

11:45 - 12:30    ארוחת צהריים

12:30 - 14:00   "מספרים ראשוניים ושיטת ההצפנה RSA"  - תחרויות הצפנה ומשחקים. פעילות אקטיבית עם המדרכים.