Skip to main content

מציגות את תכנית "מובילות למדע ולתעשייה", בכנס העתיד לשוויון מגדרי, שהתקיים ביום ב, 17.12.2018 במלון דן פנורמה

דר. אסיה לויטה יו"ר אגודת הידידים של התכנית מובילות למדע ולתעשיה והגב' ענת שייר, מנהלת היחידה למצוינות של עירית חיפה, בתל – אביב.

17 12 18

חדשות