נובמבר 2017. לקראת שנת 2018 סוכם על שתופי פעולה עם עם הגופים הבאים:

  • אינטל - המשך הפעילות
  • התאחדות התעשיינים מרחב צפון - סוכם על מיתווה שתוף פעולה לשנת 2018. בישיבה השתתפו: יו"ר ההתאחדות מר הנרי צימרמן,  המנכ"ל מרליאור אפלבאום ועו"ד דנה הררי.
  • הקריה הרפואית רמב"ם
  • מוסד נאמן - קשרים ראשונים לבדיקת תכניות שתוף פעולה