Skip to main content

דר. אסיה לויטה בבמת שחרית לשבת 10.03.2018

  בסינמטק חיפה, במסגרת במת שחרית שבת, הציגה ד"ר אסיה לויטה , יוזמת פרויקט "מובילות לטכניון" את הרעיון המרכזי של המיזם החינוכי - לימודי טיפוח נבחרת מתחיל בהתנהלות של מנצחות . הארוע לרגל "זמן אישה" - נשים מובילות דעת קהל בחיפה.

 

חדשות