Skip to main content

17.12.2018 כנס העתיד לשוויון מגדרי

 דר. אסיה לויטה יו"ר אגודת הידידים של התכנית מובילות למדע ולתעשיה והגב' ענת שייר, מנהלת היחידה למצוינות של עירית חיפה, הוזמנו  להציג את תכנית "מובילות למדע ולתעשייה", בכנס העתיד לשוויון מגדרי, שיתקיים ביום ב, 17.12.2018 במלון דן פנורמה בתל – אביב. הכנס ביוזמת המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, אליו מוזמנים נציגי משרד המדע והטכנולוגיה, אנשי אקדמיה ונציגי המועצה לקידום נשים.

עיקרי התכנית, מטרת התכנית, ותוצאות מחקר שנערך הכוללים שינויים בתפישות ועמדות של התלמידות, צבירת הון מדעישל התלמידות בתכנית והשפעת רכיבי התכנית על בחירות תלמידות במקצועות מדעיים,  יוצגו  לעיון על גבי שלט במהלך כל הכנס.

17 12 18

קרא ועד

חדשות