Skip to main content

20.11.2018 חלון לרפואה

אשכול פיס בבית הספר רעות לאמנויות, מעביר סדרת פעילויות בת ארבעה מפגשים:

 

מפגש ראשון: החייאה.

מפגש שני: ניתוח כליה

מפגש שלישי: שברים וגיבוס

מפגש רביעי: ניתוח עין.

 

כהשלמה לתכנית יוצאות הבנות לסיור בחברת ביוסנס המפתחת ציוד רפואי.

בנוסף, כל תלמידות שלוש השכבות מקבלות פעילות ניתוח:

כיתות  ז' – ניתוח לב.  כיתות  ח' – ניתוח ריאות,  כיתות  ט '–  ניתוח עין

 

התכנית בהדרכת  הפרמדיק הבכיר מר יוסי צזנה.

הפעילות ביוזמת דליה גודמן, מנהלת ארועי אשכול הפיס ורכזת מובילות בבית הספר "רעות" לאמנויות.

חדשות