Skip to main content

04.02.2019 הזמנה לפעילות מדעית לרגל יום הסרטן הבינלאומי

אשכול הפיס בשיתוף האגף להעצמה חינוכית עיריית חיפה והאגודה למלחמה בסרטן מזמינים את קהילת המורים והתלמידים למדעים בעיר לפעילות מדעית לרגל יום הסרטן הבינלאומי.

04 12 18

 https://goodalia.wixsite.com/sartan

חדשות